MLADÝ ENERGICKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR ZABÝVAJÍCÍ SE PŘEDVÁLEČNOU A VÁLEČNOU ČESKOU SWINGOVOU HUDBOU. ORIGINÁLNÍ INTERPRETACÍ A NOTOVÝMI MATERIÁLY PŘINÁŠÍ POSLUCHAČŮM CO NEJVĚROHODNĚJŠÍ ZÁŽITEK Z OBDOBÍ 30. LET.